Kontakty

 

Združenie turčianskych muzikantov ZTUM
Benkova 1
036 01 Martin
IČO: 42 062 284
DIČ: 2022553610
Č.účtu: 2629865617/1100
IBAN: SK19 1100 0000 0026 2986 5617
Mail: ztum@ztum.sk

 

Predseda združenia:

JA

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, t.č.: 0905 765 088

 

Podpredseda združenia:

Heluja1

Ing. Helena Matychová, t.č: 0905 718 952

 

 

Kontrolný orgán združenia:

Organ

Martin Čerpák,  t.č: 0908 555 889