Milí priatelia, priaznivci hudby, spevu ale i tanca, vitajte na našej stránke….

Čo sa chystá?

TURČIANSKY MAJÁLES 2016

Vstupka Turč.majáles 2016

Čo je potrebné urobiť?
do 16.5.2016 záväzne potvrdiť svoju účasť:
– e-mailom na palovcikova.zathurecka@gmail.com
– telefonicky, alebo sms na t.č. 0905 765 088
uhradiť príspevok 10€:
– na účet ZTUM – IBAN: SK19 1100 0000 0026 2986 5617
(do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, prípadne názov kolektívu),
– v hotovosti E.Palovčíkovej Záthureckej po osobnom dohovore (0905 765 088).

POČET MIEST OBMEDZENÝ!

Sprievodný program:
– výstava Turiec v štvrťstoročí výskumu a šírenia tradičnej ľudovej kultúry.

 

TURČIANSKE SLÁVNOSTI FOLKLÓRU

slavnosti folkloru 2016 - ideovy